Bedrijf


5BY2-Automated-Parking-HG15.jpg

5BY2 is een onafhankelijke leverancier van vol automatische parkeergarages.  
In eerste instantie vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw als afdeling van EWW Technische Bedrijven,
wat leidde tot de eerste garage in 1992.  Deze garage is nog steeds operationeel. 5BY2 werd een onafhankelijke
vennootschap in 2003 en in 2013 is het verkocht in een management buy out. 
Dit omdat de internationalisatie die paste in de groei niet paste in het bedrijfsprofiel van Protechnum,
de eigenaar van EWW Technische Bedrijven.

5BY2 heeft sindsdien nog 29 andere garage geleverd op basis van dezelfde puzzeltechnologie in Nederland (27), Duitsland (2) en Canada (1).  De laatste garages in het buitenland zijn onderdeel van de internationalisatie en de toepassing van de technologie in bredere zin om ook de parkeerproblematiek is in alle grote steden speelt mede op te lossen.

Via haar interne onderhoudsafdeling, kan 5BY2 een zeer goede oplossing leveren  voor de gehele 20 jarige levensduur van de garage en ook daarna nog.  Dit onderhoud en de daarmee samenhangende hoge beschikbaarheid worden veelal in de aankoop onderbelicht.